بخش پایانی

پای بندی به اصول اخلاق انسانی یکی از ضروری ترین نیازهای آدمی در رسیدن به سلامت روانی، اخلاق و پای بندی به اصول آن است. انسان زمانی می تواند به سلامت و آرامش روانی برسد که در سایه ی ایمان و اخلاق زندگی کند. ایمان به خدا، بزرگ ترین پای گاه درونی هر فرد است که می تواند به تمام اضطراب ها، نگرانی ها و ترس هایش او خاتمه دهد؛ چنان که قرآن می فرماید: «الا بذکرالله تطمئن القلوب»[1] فقط با یاد خدا دل ها آرام می شود؛ همان آرامشی که نتیجه ی سلامت روانی فرد است.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

کلیدواژه ها: حجاب، بهداشت روان

موضوعات: حجاب
   سه شنبه 22 تیر 1395نظر دهید »

  بخش سوم
افزایش احساس خودارزشمندی
حجاب، مانند دیگر احکام اسلام، به عنوان نشانه ای از یک مکتب و ایدئولوژی الهی، به زنان و دختران با حجاب، احساس ارزش مندی و افتخار می دهد. در واقع ایدئولوژی و جهان بینی الهی- یعنی داشتن ایمان به خداوند و این که آغاز و انجام جهان به دست خداست و ما انسان ها بندگان او هستیم و زندگی و مرگ مان برای اوست- به زندگی انسان محتوا و ارزش می دهد و او را از احساس پوچی و در نتیجه از شکنندگی و بی هویتی خارج می کند؛ محتوا و ارزشی که برای آن زندگی می کند و در مقابل تمام مشکلات و سختی ها صبور است.
زنان وقتی با این تفکر، حجاب و پوشش را برمی گزینند، احساس می کنند با این کار به خدا نزدیک تر شده اند و مورد نظر و رحمت او هستند. افزون بر این که با پوشش و حجاب، نزد انسان های مؤمن نیز محترم هستند و از جای گاه ویژه ای به عنوان یک مسلمان معتقد برخوردار هستند و حتی در نظر افراد غیر مسلمان نیز به وقار و پاک دامنی شناخته می شوند و احترام خاصی می یابند. به یقین چنین احساسی برای زن مسلمان و با حجاب، لذت بخش و آرامش دهنده است و باعث می شود احساس ارزش مندی و احترام کند.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

کلیدواژه ها: حجاب، بهداشت روان

موضوعات: حجاب
   سه شنبه 22 تیر 1395نظر دهید »

بخش دوم

3 - ارزش مند شدن زن

یکی دیگر از ثمرات حجاب برای زن، گران بهاتر شدن او برای مرد و در نتیجه، به وجود آمدن عشق است که از لذت-بخش ترین عواطف انسانی به شمار می آید. نیاز به دوست داشتن و محبوب دیگران واقع شدن که در سلسله مراتب «مزلو» قرار دارد، یکی از نیازهای مهم هر انسان است. میزان این نیاز در زنان بیش از مردان است؛ زیرا موجودیت روانی و شخصیتی زن به این است که مورد توجه و محبت دیگران، به ویژه نزدیکانش مثل پدر، مادر، شوهر و فرزندان قرار گیرد به طوری که اگر این جای گاه را نداشته باشد، امید خود را به زندگی از دست می دهد. به عبارت دیگر، شکست در عشق، شکست در همه چیز اوست. «زن وقتی زنده است که معشوق باشد و توجه به او مایه ی حیات اوست».[1]

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

کلیدواژه ها: حجاب، بهداشت روان

موضوعات: حجاب
   سه شنبه 22 تیر 1395نظر دهید »

بخش اول

بدون تردید حجاب و پوشش، تأثیرات بسیار مثبتی بر روح و روان زن دارد. عفاف و پوشیدگی برای زنان، همچون سد و حفاظی است که زن در سایه ی آن از هر ذلّت و تحقیری در امان می ماند. دین اسلام با واجب کردن حجاب، نمی خواهد زن بازیچهی دست شهوت پرستان شود و ارزش او به میزانی پایین بیاید که تنها وسیله ای برای برطرف ساختن شهوتها باشد. اسلام، خوشی های مشروع را برای زن می پسندد و البته تأمین آن را در سایه ی عفاف می داند. عفاف که ثمره ی حجاب و پوشش است، عامل آرامش و سکون انسان و دور ماندن او از عوامل پریشانی و در نهایت باعث رضآیت وجدان است. چه بسیارند عوامل ناامنی فکری و ذهنی که عفاف مانع بروز آنهاست. عفاف، موجب احساس امنیت و شرف آدمی است و باعث می شود که آدمی بتواند در طول حیاتش درست فکر کند و نیکو تصمیم بگیرد.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

کلیدواژه ها: حجاب، بهداشت روان

موضوعات: حجاب
   سه شنبه 22 تیر 1395نظر دهید »

4.چون از دست حکومت یا دولت (حالا به هر دلیلی) عصبانی هستم؛ و میخوام با این کارم اعتراضم رو بهشون نشون بدم.

بدون اینکه وارد مباحث سیاسی بشیم، و در خوشبینانه ترین حالت (به نفع شما) فرض می کنیم که عصبانیت شما از دولت موجّه هست و کاملا حق با شماست!
فقط یه سوال: شما همیشه توی زندگی تون اینطور اعتراض می کنی؟! یعنی اگه دیدی کسی داره اشتباه می کنه، بهترین راه اعلام نارضایتیت رو در آسیب زدن به خودت می دونی؟!

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

کلیدواژه ها: بدحجابی
   شنبه 19 تیر 1395نظر دهید »

1 3 4 5 ...6 ...7 8 9

 
فراخوان چی شد طلبه شدم